24.11.07

Δυναμική Συνέχεια!!!

Περίοδος ενδοσκόπησης,
εγκόσμιου ερημιτισμού και
φιλοσοφίζουσας περισυλλογής...
Κοινώς, σπαρίλα...